Lesní dětský klub

Pojďte ven!

Kontaktní informace

Kontaktní osoba: Hana Kovaříková

Telefon: +420 608 344 710

Email: pojdteven@gmail.com 

Naši lidé:

Mgr.Jana Kynclová

Pro své děti jsem si přála jednoduchost, svobodu, klid a přírodu. To vše jsem jim dopřála v lesní školce a teď to dál dopřávám sobě. Baví mě pozorovat přírodu a děti v ní, ukazovat jim a vysvětlovat, co v ní najdou a jak se v ní mohou citit doma. 

Mgr.Daniela Krieglerová

Školka je pro mě způsob, jak pobývat s lidmi a moci mít otevřené srdce. Jsem ráda, že mohu pracovat venku a v krásné přírodě a dělat činnost, která mi dává smysl. Vystudovala jsem sociologii – andragogiku, pobývala jsem v USA a na Mallorce. Máma 2 kluků a žena muže.

 

Ing.Petr Novotný

Vzděláním jsem elektroinženýr,
kromě toho jsem horolezec, horský vandrák, vodák, kluk… Jsem
vděčný a těším se, že si mohu hrát a ještě mít možnost předat něco ze
zkušeností a svého pohledu na svět.

MgA.Jitka Králová

Čas trávím nejradši v přírodě. Zážitky z volného pohybu v krajině poté ve svém ateliéru přeměňuji na kresby, malby a drobné objekty. Studuji doktorát v oboru výtvarné pedagogiky, těší  mě sdílení nadšení a radosti z tvorby a možnost se neustále vzájemně učit, obohacovat a rozvíjet. 

MGR. Hana Kovaříková

Mojí pracovní náplní je řízení práce „kanceláře“. Zajišťování financí a jejich kontrola. Propojuji a realizuji naše nápady  v sektoru dotací. Ráda ovocnařím, včelalařím, bylinkařím. Svět kolem nás je tak rozmanitý, že mě nepřestává udivovat.

Alexander Fridrich

Průvodce.

Lesní dětský klub

Pojďte ven je prostor pro učení, rozvoj a tvořivost dětí ve věku předškolního věku, který je úzce spjat s pobytem v přírodě. Děti jej nazývají „školka“. Naši průvodci  pomáhají dětem objevovat a poznávat svět kolem sebe prostřednictvím vlastních jedinečných zkušeností. Děti jim tykají a oslovují je křestními jmény. Ve skupině je maximálně 12 dětí a dva průvodci. Pro děti a s dětmi vaříme pestrou vegetariánskou stravu přímo na místě.

Reportáž

o Poslechněte si krátké povídání o Lesním klubu Pojďte ven.

Prostory LDK otevíráme v 8:00. Není ale  nutné vozit děti do Lošova. Naši průvodci  také jezdí s dětmi ráno v 8:10 autobusem č.11 ze zastávky Hlavní nádraží v Olomouci. Prostory Klubu se zavírají v 15:20 a děti, které jezdí autobusem č.11,  se vrací na Hlavní nádraží v 16:02.

Jak s dětmi pracujeme?

Podporujeme kontakt dětí s přírodou a přirozený pohyb v krajině

Otevřený prostor a okolní les, kopce a louky vybízí k pohybu, vyžadují orientaci v prostoru, odhadnout své síly a přizpůsobit se členitosti terénu. Děti jsou v kontaktu také s domácími zvířaty (pes, kočky, na pastvinách koně a ovce).

 

Poznávání světa a sebe sama skrze zákonitosti přírody

Děti poznávají koloběh života v přírodě, inspirují se přírodninami nebo jevy, které venku pozorují, učí se, jak k Zemi přistupovat s úctou.

 

Individuální přístup a vzájemný respekt

Díky menší skupině mohou průvodci pracovat s dětmi na základě jejich zájmu, motivace a jedinečných kvalit. Pravidla ve skupině se tvoří na základě zkušenosti, domlouváme se na tom, co je podstatné. Pravidla se vztahují na slušné chování, pobyt v lese, ve městě i v zázemí klubu. Děti se také učí hledat společná řešení a spolupracovat ve skupině.

 

Vzájemná spolupráce s rodiči

Komunitní způsob fungování Lesního dětského klubu je základem jeho udržitelnosti. Spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí. Rodiče mají možnost vyjadřovat se k činnosti spolku a podílet se na společných aktivitách.

Průběh dne

8:00–9:00 příjezd do „školky“

8:00–9:30 volná hra, práce u stolečku 

9:30–10:00 ranní kruh, svačina

10:00–12:30 výprava do okolí, dopolední program 

12:30–13:45 příprava na oběd, oběd 

13:45–14:15 odpočinek či spánek

14:15–14:45 volná hra a tvoření 

14:45–15:15 příprava na svačinu, svačina, vyzvedávání dětí v Lošově

15:15 odchod na autobus

16:05 předávání dětí na zastávce Hlavní nádraží

Akce a aktivity

Jedenkrát za měsíc chodíme s dětmi na představení do Divadla hudby.

Děti chodí na výlety, do ZOO, do Muzea.

Realizujeme také akce pro děti v rámci Kola roku a přípravy na významné svátky (tříkrálové divadlo, masopustní karneval, velikonoční přípravy, zdobení vánočního stromku apod.). 

Pořádáme pravidelně Slavnosti, kterých se účastní i rodiče dětí (sv. Michal, vynášení Morany apod.). 

Stravování

Stravování probíhá formou dvou svačin a oběda. Dopolední svačinu si děti nosí z domova, oběd a menší odpolední svačinu zajištuje Lesní dětský klub.

Vaříme pestrou, vyváženou vegetariánskou stravu. Po domluvě je možné přizpůsobit stravu dětem s bezlepkovou dietou či jiným specifickým omezením. 

Děti mají možnost vybrat si z jídla, co mají rády. Je jim prezentováno jako „bufet“, z něhož si volí kombinaci, která jim vyhovuje. 

S dětmi také pravidelně vaříme na ohni nebo společně pečeme.

Počasí a vhodné vybavení

Je potřeba dítě vhodně vybavit (gumáčky, pláštěnka, náhradní oblečení, nepromokavé kalhoty apod.). Děti si nosí vlastní batůžek a pití. Děti nenutíme být venku v hodně mokrém či studeném počasí, ale je třeba počítat, že valnou většinu dne venku budou a vhodné oblečení jim v tom může pomoci.

O vhodném vybavení vás budeme podrobněji informovat při procesu přijetí.

Přihlášení

 Zašleme vám informace o chodu „školky“ a domluvíme se na společném setkání.

Rezervace místa je platná po podpisu Smlouvy o docházce dítěte a odeslání kauce na náš účet: 2400407618/2010 (do zprávy pro příjemce: jméno dítěte-kauce)

Těšíme se na vás a vaše děti!

Fotky z Lesního klubu

Věková kategorie

3-7 let

Adresa

Lesní dětský klub Pojďte VEN Olomouc – Lošov

Lošov 99, 78365 Olomouc

září - červen

CenY pro rok 2023/24

 Možná sleva ve výši 2.000,-Kč/měsíc

 

  • 5 dnů v týdnu 8.500,- Kč za měsíc
  • 4 dny v týdnu: 8.250,- Kč za měsíc
  • 3 dny v týdnu: 8.000,- Kč za měsíc
  • 2 dny v týdnu: 7.750,- Kč za měsíc
  • Sleva na sourozence 2.500,-Kč za měsíc
  • Slevy se dají sčítat
  • Stravné: 70 Kč za každý den docházky