Lesní dětský klub

Pojďte ven!

Kontaktní informace

Kontaktní osoba: Olga Machovská

Telefon: +420 777 749 284

Email: pojdteven@gmail.com 

Lesní dětský klub

Pojďte ven je prostor pro učení, rozvoj a tvořivost dětí ve věku předškolního věku, který je úzce spjat s pobytem v přírodě. Děti jej nazývají „školka“. Naši průvodci (pedagogové) pomáhají dětem objevovat a poznávat svět kolem sebe prostřednictvím vlastních jedinečných zkušeností. Děti jim tykají a oslovují je křestními jmény. Ve skupině je vždy maximálně 16 dětí a dva průvodci. Pro děti vaříme pestrou vegetariánskou stravu přímo na místě.

Reportáž

o Poslechněte si krátké povídání o Lesním klubu Pojďte ven.

Svozy dětí do Lošova

Děti nemusíte do Lošova vozit, můžete je předat průvodcům ráno v 7:25 nebo 8:05 na zastávce Hlavní nádraží v Olomouci, odkud odjíždí autobus číslo 11. Odpoledne si je můžete vyzvednout opět na zastávce Hlavní nádraží v 16:00.

Jak s dětmi pracujeme?

Podporujeme kontakt dětí s přírodou a přirozený pohyb v krajině

Otevřený prostor a okolní les, kopce a louky vybízí k pohybu, vyžadují orientaci v prostoru, odhadnout své síly a přizpůsobit se členitosti terénu. Děti jsou v kontaktu také s domácími zvířaty (pes, kočky, na pastvinách koně a ovce).

 

Poznávání světa a sebe sama skrze zákonitosti přírody

Děti poznávají koloběh života v přírodě, inspirují se přírodninami nebo jevy, které venku pozorují, učí se, jak k Zemi přistupovat s úctou.

 

Individuální přístup a vzájemný respekt

Díky menší skupině mohou průvodci pracovat s dětmi na základě jejich zájmu, motivace a jedinečných kvalit. Pravidla ve skupině se tvoří na základě zkušenosti, domlouváme se na tom, co je podstatné. Pravidla se vztahují na slušné chování, pobyt v lese, ve městě i v zázemí klubu. Děti se také učí hledat společná řešení a spolupracovat ve skupině.

 

Vzájemná spolupráce s rodiči

Komunitní způsob fungování Lesního dětského klubu je základem jeho udržitelnosti. Spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí. Rodiče mají možnost vyjadřovat se k činnosti spolku a podílet se na společných aktivitách.

Průběh dne

8:00–9:00 příjezd do „školky“

8:00–9:30 volná hra, práce u stolečku 

9:30–10:00 ranní kruh, svačina

10:00–12:30 výprava do okolí, dopolední program 

12:30–13:45 příprava na oběd, oběd 

13:45–14:15 odpočinek či spánek

14:15–14:45 volná hra a tvoření 

14:45–15:15 příprava na svačinu, svačina, vyzvedávání dětí v Lošově

15:15 odchod na autobus

16:05 předávání dětí na zastávce Hlavní nádraží

Akce a aktivity

Jedenkrát za měsíc chodíme s dětmi na představení do Divadla hudby.

Děti chodí na výlety, do ZOO, do Muzea.

Realizujeme také akce pro děti v rámci Kola roku a přípravy na významné svátky (tříkrálové divadlo, masopustní karneval, velikonoční přípravy, zdobení vánočního stromku apod.). 

Pořádáme pravidelně Slavnosti, kterých se účastní i rodiče dětí (sv. Michal, vynášení Morany apod.). 

Stravování

Stravování probíhá formou dvou svačin a oběda. Dopolední svačinu si děti nosí z domova, oběd a menší odpolední svačinu zajištuje Lesní dětský klub.

Vaříme pestrou, vyváženou vegetariánskou stravu. Po domluvě je možné přizpůsobit stravu dětem s bezlepkovou dietou či jiným specifickým omezením. 

Děti mají možnost vybrat si z jídla, co mají rády. Je jim prezentováno jako „bufet“, z něhož si volí kombinaci, která jim vyhovuje. 

S dětmi také pravidelně vaříme na ohni nebo společně pečeme.

Počasí a vhodné vybavení

Je potřeba dítě vhodně vybavit (gumáčky, pláštěnka, náhradní oblečení, nepromokavé kalhoty apod.). Děti si nosí vlastní batůžek a pití. Děti nenutíme být venku v hodně mokrém či studeném počasí, ale je třeba počítat, že valnou většinu dne venku budou a vhodné oblečení jim v tom může pomoci.

O vhodném vybavení vás budeme podrobněji informovat při procesu přijetí.

Přihlášení

pojdteven@gmail.com 

777 749 284 (koordinátorka Olga Machovská)

Zašleme vám informace o chodu „školky“ a domluvíme se na společném setkání.

Rezervace místa je platná po podpisu Smlouvy o docházce dítěte a odeslání kauce na náš účet: 2400407618/2010 (do zprávy pro příjemce: jméno dítěte-kauce)

Těšíme se na vás a vaše děti!

Fotky z Lesního klubu

Věková kategorie

3-7 let

Adresa

Lesní dětský klub Pojďte VEN Olomouc – Lošov

Lošov 99, 78365 Olomouc

Datum

Celý školní rok

Cena

  • 5 dní v týdnu: 6.500 Kč za měsíc
  • 4 dny v týdnu: 6.250 Kč za měsíc
  • 3 dny v týdnu: 6.000 Kč za měsíc
  • 2 dny v týdnu: 5.750 Kč za měsíc
  • Sleva na sourozence: 1.250 Kč u druhého dítěte
  • Stravné: 60 Kč za každý den docházky

V případě nižších příjmů rodiny nebo pro mámy samoživitelky je možné domluvit individuální řešení plateb. 

Na koho se obrátit?

tel: +420 777 749 284

Olga Machovská

Koordinátorka